СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ЛІЦЕЮ


Ознакою справжнього лідера є те,
що він залишає у людях віру і силу
продовжувати його справу
Уолтер Ліпман

 • І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1   Учнівське Самоврядування ліцею - це спосіб організації життя учнівського колективу, який реалізовується в залученні учнів до планування, організації, контролю їх навчальної, суспільно корисної, виховної діяльності за допомогою педагогічного колективу.

  1.2  Основне призначення і мета Учнівського Самоврядування - формування в учнівської молоді активної життєвої позиції, підготовка її до безпосередньої участі в демократичному управлінні суспільством. Плекання людини нового типу - громадянина і професіонала. Участь учнів у Самоврядуванні сприяє виробленню в них організаторських навичок, потреб у суспільно корисній діяльності, почуття господаря класу, у ліцеї, вміння співпрацювати на принципах рівності й демократизму. А також сприяє згуртуванню учнівського колективу для проведення цікавого здорового способу життя в стінах закладу.

  1.3   Самоврядування діє згідно принципів Конвенції прав дитини, відповідно до Закону України про освіту, Статуту Учнівського Самоврядування, є складовою частиною Статуту ліцею. Статут Учнівського Самоврядування ухвалює і змінює Учнівський Парламент.

 • ІІ. СТРУКТУРА

  2.1.  Організаційну основу Самоврядування ліцею становить учнівський актив 1-7 класів у складі 6 чоловік, який обирається на початку навчального року зборами класного учнівського колективу і є учнівським парламентом.

  2.2.  Законодавчою ланкою Учнівського Самоврядування і найвищим органом є Команда Президента ліцею, який складається з: Президента ліцею, Віце-Президента, голів комісій та їх заступників.

  2.3.  Конкретну роботу здійснюють такі комісії:

  -      координаційна комісія;

  -      творча комісія;

  -      прес-центр;

  -      комісія «Здоров’я».

 • ІІІ. ЧЛЕНСТВО В ПАРЛАМЕНТІ

  3.1. Членом парламенту може бути кожен учень закладу.

  3.2. Член учнівського парламенту має право:

  - брати участь в усіх заходах Учнівського Самоврядування;

  - обирати і бути обраним у керівні органи парламенту;

  - висловлювати на зборах, засіданнях комісій, конференціях свою думку щодо діяльності Учнівського Самоврядування в цілому, будь-якого її органу, вносити відповідні пропозиції.

  3.3. До парламенту приймають загальні збори учнів простою більшістю своїх членів.

  3.4. Члени парламенту зобов’язуються:

  - дотримуватися статутних принципів парламенту, внутрішнього розпорядку в ліцеї, режиму дня, виконувати постанови керівних органів Учнівського Самоврядування;

  - дбати про моральний авторитет Учнівського Самоврядування, змінюючи його дотриманням взірців християнської моралі у громадському житті та побуті.

  3.5. Член парламенту вибуває з нього: за постановою загальних зборів парламенту, до якого він належить більшістю присутніх членів Учнівського Самоврядування (2/3 голосів).

 • ІV. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ

  4.1 Учнівське Самоврядування може:

  -      проводити свята, виставки, лекції, перегляди фільмів та інші просвітницькі заходи;

  -      здійснювати видавничу діяльність, випускати стінні газети, прес-листки.

 • V. КОШТИ ЛІГИ

  5.1.   Учнівське Самоврядування може мати власні кошти, майно, необхідні для здійснення її статутної діяльності. 5.2.   Кошти Парламенту складаються:

  -      із пожертвувань приватних осіб, комерційних і підприємницьких структур;

  -      із  виручки   від  продажу  агітаційно-просвітницьких  матеріалів, проведення свят, виставок та інших заходів.

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ЛІЦЕЮ

  1.  Президент ліцею є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

  2.  Президент ліцею обирається учнями закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 1рік.

  3.  Президент ліцею може бути обраний учень, який досяг віку 14 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з предметів.

  4.  Президент ліцею є головою учнівського парламенту.

  5.  Президент ліцею:

  -      вносить на розгляд парламенту питання, що турбують учнів;

  -      має право брати участь у роботі педагогічних рад;

  -      має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

  -      має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів в закладі;

  -      скликає чергові засідання парламенту;

  -      бере участь у роботі ради профілактики правопорушень;

  -      не має права передавати свої повноваження іншим особам;

  -      координує діяльність парламентських комісій.

  6.  Повноваження Президента ліцею припиняється у разі:

  а) відставки;

  б) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

  в) усунення з посту в порядку імпічменту;

  г) закінчення ліцею.

  7. Президент може бути усунений в порядку імпічменту. Питання про усунення Президента ліцею з поста ініціюється більшістю (50% + 1) парламенту.

  8. Рішення про усунення Президента ліцею з поста в порядку імпічменту приймається парламентом ліцею, не менше як 3/4 від складу парламенту.

 • VІ. АТРИБУТИКА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  6.1.Парламент має: печатку.

  6.2. Має свою символіку: емблему та гімн.

  Прийнятий установчою конференцією

Дистанційне навчання

G-Suite for Education - пакет хмарних сервісів Google
 
 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 
Найяскравіші моменти ліцеїстів
 

YouTube - КАНАЛ

 
Відеоматеріал для учнів, вчителів та батьків

 

 

 

Наші контакти

вул. С.Бандери, 17-а
м. Червоноград
Львівська область
Україна, 80106
 
0 (3249) 3-12-70 приймальня
0 (3249) 3-82-57 директор