ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ВСТУПУ УЧНІВ ДО ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

 • І. Загальні положення

  1.1. Дані правила розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. за № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту гімназії.

  1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

  1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 • ІІ. Організація конкурсу

  2.1. Конкурсний відбір в перші класи проводиться щороку в термін з 26 до 31 травня, в інші класи – протягом червня.

  2.2. За два місяці до початку конкурсу правила конкурсного приймання умови і терміни проведення оголошуються через засоби масової інформації та розміщуються в приміщенні гімназії.

  2.3. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, проводитись у серпні і протягом навчального року за наявності вільних місць і за таких самих умов, що й основний конкурс.

  2.4. Для проведення конкурсного випробування у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується директором гімназії за погодженням з радою гімназії. До складу комісії залучається практичний психолог. Головою комісії є заступник директора гімназії з науково-методичної роботи.

  2.5. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії.

  2.6. До конкурсу комісії подаються табеля успішності учня, грамоти, дипломи та інші документи, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

 • ІІІ. Проведення конкурсу

  3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-х класів, проводяться з української мови та математики, психологічних тестів у письмовій формі. Для учнів, які вступають до інших класів – з української мови, математики або профільного предмету.

  3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного приймання.

  3.3. За співбесідою приймаються учні гімназій, ліцеїв, а також призери ІІ, ІІІ етапів предметних олімпіад, конкурсів, конференцій.

  3.4. Завдання для конкурсних випробувань розробляються предметними кафедрами вчителів та затверджуються директором гімназії за погодженням з міським відділом освіти.

  3.5. Конкурсні завдання, заготовлені на кожного вступника на окремих листках, зберігаються в директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників. Окремий листок із штампом гімназії видається для титульної сторінки.

  3.6. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії і передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки.

  3.7. Обсяг і тривалість написання вступником письмових робіт визначає голова приймальної комісії.

  3.8. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в гімназії протягом 1 року в кабінеті психолога.

  3.9. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколу приймальної комісії відповідного зразка, який зберігається в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації.

  3.10. Результати випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

  3.11. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі чого їм надається право брати участь у повторних конкурсних випробуваннях.

 • ІV. Порядок зарахування

  4.1. Учні, які пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення приймальної комісії.

  4.2. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів з їх початку, відраховуються з гімназії.


 

0
0
0
s2sdefault

Дистанційне навчання

HUMAN Уроки - платформа перевірки і тренувань знань
 
 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 
Найяскравіші моменти ліцеїстів

YouTube - КАНАЛ

 
Відеоматеріал для учнів, вчителів та батьків

 

 

 

Наші контакти

вул. С.Бандери, 17-а
м. Червоноград
Львівська область
Україна, 80106
 
0 (3249) 3-12-70 приймальня
0 (3249) 3-82-57 директор